O našem úsilí o trvalou udržitelnost

Společnost P&G soustřeďuje svou pozornost tam, kde může něco smysluplného dosáhnout v rámci trvalé udržitelnosti v environmentální i sociální oblasti.

Náš závazek vyplývá z našeho cíle a našich hodnot a zásad, v kterých je trvalá udržitelnost zakotvená a odráží se v našem systematickém a dlouhodobém přístupu. Snažíme se, aby to, co děláme, mělo smysl. Společnost P&G si stanovila pět strategií pro trvalou udržitelnost a stanovila cíle, kterých chce dosáhnout do roku 2012. V březnu roku 2009 při hodnocení pokroku, kterého jsme dosáhli, a s cílem rozšířit náš závazek k dosažení ještě výraznějších úspěchů, jsme každý z našich cílů ještě umocnili. Součástí kultury společnosti P&G je mít vůči sobě neustále vyšší nároky a naše práce v oblasti trvalé udržitelnosti není žádnou výjimkou.

To je pět našich strategií:

Strategie č. 1
Výrobky

Dělat spotřebitelům radost prostřednictvím trvale udržitelnými inovacemi, které zlepšují environmentální povahu našich výrobků.

Náš cílem je vyvíjet a uvádět na trh výrobky, „vyznačující se inovativností v oblasti udržitelného rozvoje“, které mají vylepšený environmentální profil, a to tak, abych jejich kumulovaný prodej dosáhl hodnoty nejméně 50 miliard USD.(1)

Strategie č. 2
Výrobní závody

Zlepšování environmentálního profilu výrobních závodů P&G.

Naším cílem je o dalších 20 % (v rámci jednoho závodu) snížit množství emisí CO2, spotřebu energií a vody a produkci odpadu ve výrobních závodech P&G, výsledkem čehož bude celkové snížení o nejméně 50 % v průběhu desetiletí.

POKROK             Od             Od
(% snížení na jeden závod)          července 2007          července 2002
Spotřeba energie 11% 48%
Emise CO2 10% 52%
Likvidace odpadu 30% 53%
Spotřeba vody 13% 52%

Strategie č. 3
Společenská zodpovědnost

Zlepšování života dětí prostřednictvím programů společenské zodpovědnosti společnosti P&G.

Naším cílem je umožnit 300 miliónům dětí žít, učit se a rozvíjet se.(2) Snížit nemocnost o 160 miliónů dnů strávených v nemoci a zachránit 20 000 životů poskytnutím 4 miliard litrů čisté vody prostřednictvím našeho programu „Čistá pitná voda pro děti“.(3)

POKROK

            Od
         července 2007

ŽÍT, UČIT SE A ROZVÍJET SE

Počet zúčastněných dětí 135 miliónů
ČISTÁ PITNÁ VODA PRO DĚTI
Poskytnuté litry čisté vody 930 miliónů
Počet dnů bez nemoci 39 miliónů
Počet zachráněných životů 5,200

Strategie č. 4
Zaměstnanci

Zapojit do našeho úsilí všechny zaměstnance P&G a poskytnout jim tak možnost budovat si smysl pro trvalou udržitelnost a chovat se v souladu s ní v rámci jejich každodenní práce.

Strategie č. 5
Akcionáři

Utvářet budoucnost prostřednictvím transparentní spolupráce s našimi akcionáři, abychom zajistili trvalou svobodu k inovovali zodpovědným způsobem.

1)Výrobky trvale udržitelně inovace jsou ty, které byly uvedeny na trh v období od 1. červenci 2007 a dosáhli snížení > 10 % v rámci jednoho nebo vícerých ukazatelů bez toho, aby to negativně ovlivnilo celkový profil trvalé udržitelnosti výrobku: A. Energie, B. Voda, C. Doprava, D. Množství materiálu použitého v balení nebo ve výrobku, E. Substituce neobnovitelných zdrojů energie nebo materiálů obnovitelnými zdroji.

2)Žít, učit se a rozvíjet se (LLT – Live, learn, thrive) je celosvětové úsilí společnosti P&G, které zaměřuje naše společenské investice na kroky, které zlepšují životy dětí ve věku 0 až 13 let.

3)V rámci projektu „Žít, učit se a rozvíjet se“ je naším klíčovým programem „Čistá pitná voda pro děti“. Způsob, jakým jsme vypočítali počet dnů s průjmovým onemocněním a úmrtnost, jsme vyvinuli ve spolupráci s celosvětovou zdravotnickou organizací Population Services International a neziskovou nevládní organizací Aquaya Institute. Podrobnosti můžete najít ve Zprávě o trvalé udržitelnosti za rok 2009 (2009 Sustainability Report), kterou najdete na internetové stránce http://www.pg.com/en_US/sustainability/reports.shtml.

Práce, která má smysl

Ve společnosti P&G soustředíme svoje úsilí na zlepšení, která majísmysl, aby byl jejich vliv co nejužitečnější. Naši zprávu v anglickém jazyce o trvalé udržitelnosti najdete na těchto stránkách:

  • 2011 Sustainability Overview Report (PDF)
  • 2011 Sustainability Full Report (PDF)

  • Více informací o naší snaze o trvalou udržitelnost najdete v anglickém jazyce zde.