Cíl, hodnoty a zásady

Náš cíl a naše hodnoty a zásady jsou společně základem jedinečné kultury společnosti P&G. Během celé více než 170-leté historie společnosti, naše obchodní činnost rostla a měnila se, zatímco tyto tři pilíře přetrvaly a my je budeme i nadále předávat budoucím generacím lidí ze společnosti P&G, kteří přijdou po nás.

Náš cíl nás spojuje ve společné snaze o vytvoření strategie růstu pro každodenní zlepšování života mnohých spotřebitelů malým, ale užitečným způsobem. To inspiruje lidi ze společnosti P&G, aby k tomu svou troškou každý den pozitivním způsobem přispěli.

Naše hodnoty odráží chování, které určuje způsob, jakým spolupracujeme nejen navzájem, ale i s našimi partnery.

A naše zásady vyjadřují jedinečný postoj společnosti P&G ke každodenní práce.

Naším cílem je poskytovat značkové výrobky a služby prvotřídní kvality a hodnoty, které zlepšují životy spotřebitelů na celém světě, a to nejen nyní, ale i v budoucnosti. Díky tomu nás spotřebitelé odmění vedoucím postavením naší společnosti na trhu, ziskem a vytvářením hodnot, a to vše přinese prosperitu nejen našim zaměstnancům a akcionářům, ale i komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme.

Naše hodnoty

Integrita

 • Vždy se snažíme jednat správně.
 • Jeden k druhému jsme upřímní a otevření.
 • Jednáme v souladu se zákonem.
 • Hodnotami a zásadami P&G se řídíme při každém rozhodnutí a při všem, co děláme.
 • Spoléháme se na údaje a informace a svoje návrhy obhajujeme čestnými poznatky, přičemž rozpoznáváme rizika,která nás doprovází.
 • Všichni jsme vůdci v oblasti zodpovědnosti a dosahování prvotřídních výsledků je naším závazkem.
 • Máme jasnou představu o tom, kam směřujeme.
 • Naše zdroje soustřeďujeme na plnění cílů a strategií v oblasti vedoucího postavení.
 • Rozvíjíme potenciál, abychom naplnili naše strategie a eliminovali organizační překážky.
 • Přijímáme osobní zodpovědnost za naplnění našich obchodních cílů, za zlepšování našich systémů a za pomoc, kterou poskytujeme druhým při zlepšování jejich efektivnosti.
 • Všichni se chováme jako vlastníci a s majetkem společnosti nakládáme jako s vlastním. Na zřeteli máme dlouhodobý úspěch naší společnosti.
 • Jsme odhodlaní být nejlepší v tom, co je skutečně důležité.
 • Vyznačujeme se zdravou nespokojeností se statusem quo.
 • Máme silnou motivaci zlepšovat se a v rámci trhu vyhrávat.
 • Respektujeme své kolegy v P&G i naše zákazníky a spotřebitele a chováme se k nim tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.
 • Navzájem si důvěřujeme, co se týče našich schopností a cílů.
 • Věříme, že lidé pracují nejlépe tehdy, když je vše postaveno na vzájemné důvěře.
 • Naše zásady

  Respektujeme každého jednotlivce

 • Věříme, že každý jednotlivec může a chce přispívat s využitím celého svého potenciálu.
 • Vážíme si rozdílů.
 • Povzbuzujeme lidi a umožňujeme jim naplnit vysoká očekávání, normy a náročné cíle.
 • Jsme upřímní k lidem, pokud jde o jejich výkon.
 • Věříme, že konat to, co je správné pro obchodní integritu, nás přivede k vzájemnému úspěchu společnosti i jednotlivce. Naše snaha o vzájemný úspěch nás spojuje.
 • Podporujeme akcionářské vlastnictví akcií a jednání, které s ním souvisí.

 • Zaměřujeme se na dosažení jasně určených a stanovených strategií.
 • Děláme a požadujeme pouze to, co přidává hodnotu naší obchodní činnosti.
 • Zjednodušujeme, standardizujeme a zdokonalujeme naši současnou práci, kdykoliv je to možné.
 • Velký důraz klademe na velké a významné inovace spotřebitelských výrobků.
 • Bojujeme proti konvencím a měníme způsob, jakým pracujeme, abychom byli na trhu úspěšnější.
 • Věříme, že zodpovědností každého jednotlivce je neustále zdokonalovat sebe samotného i ostatní.
 • Podporujeme a očekáváme mimořádnou technickou zručnost a řídící schopnosti.
 • Snažíme se být nejlepší ve všech oblastech, které jsou pro společnost strategicky důležité.
 • Svůj výkon důkladně porovnáme s tím nejlepším uvnitř společnosti i mimo ni.
 • Učíme se nejen z našich úspěchů, ale i ze selhání.
 • Snažíme se o prvotřídní pochopení spotřebitelů a jejich potřeb.
 • Vytváříme a přinášíme výrobky, balení a koncepty, které představují vlastnosti úspěšných značek.
 • Rozvíjíme blízké a navzájem perspektivní vztahy s našimi zákazníky a dodavateli.
 • Přinášíme dobré podnikové občanství.
 • Součástí našich výrobků, balení a činností je i jejich trvalá udržitelnost.
 • Naše spolupráce je založena na vzájemné důvěře mezi obchodními složkami, činnostmi, kategoriemi a geografickými regiony.
 • Jsme hrdí na úspěchy, které jsou výsledkem uplatňování myšlenek druhých.
 • Budujeme si perfektní vztahy se všemi zainteresovanými stranami, které přispívají k naplnění našeho obchodního cíle, včetně zákazníků a dodavatelů, univerzit a vládních organizací.
 •